1. ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า

ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

2. เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
 • สินค้าเสียหายจากการขนส่ง
 • สินค้าหมดอายุ เหม็นหืน
 • ไม่พอใจสินค้า
 1. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่จะขอเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะบรรจุภัณฑ์ หากสินค้ามีการแกะบรรจุภัณฑ์แล้ว ทางร้านจะพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแต่ละกรณีไป

 1. ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
 • ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนสินค้ากับทางร้าน โดยแจ้งผ่านช่องทาง Line : @NutZnack
 • เมื่อทางร้านได้รับแจ้งจากลูกค้าแล้ว ทางร้านจะตรวจสอบสินค้าและแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าให้ทราบ หากได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับทางร้าน โดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้
 • เมื่อทางร้านได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากพบว่าสินค้าไม่เข้าตามเงื่อนไขเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 1. กรณีสินค้าหมด

หากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหมดสต็อก ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและให้ลูกค้าเลือกสินค้าตัวอื่นทดแทนหรือขอคืนเงิน

 1. กรณีขอคืนเงิน

หากลูกค้าขอคืนเงิน ทางร้านจะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเท่านั้น โดยไม่รวมค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากสินค้าหมดอายุ ทางร้านจะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า